4. Uluslararası Boyarmadde, Baskı Mürekkepleri, Pigmentler, Kimyasallar, Tekstil Baskı ve Boyama Teknolojileri Fuarı:
Interdye & Textile Printing Eurasia 2018 

Tekstil sanayi, günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkeler için önemli bir sanayi kolu olmayı sürdürmektedir. Tekstil sektörü Türkiye ekonomisinde de gerek üretim, gerek ihracat potansiyeli ile önemli yer tutmaktadır ve global tekstil ihracatı içinde yaklaşık %4 pay almaktadır. Coğrafya ve hammadde bakımında pek çok avantaja sahip olan Türkiye Tekstil sektörünün, 2015 yılı değerlerine göre 25 milyar dolar ihracat ve yaklaşık 35 milyar dolar iç piyasa satışı ile 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olduğu görülmektedir. 2023 yılında ise bu hacmin 100 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir.

Tekstil Sanayinin Lokomotifleri Tekstil Terbiye ve Tekstil Baskı Sektörleri 

Tekstilin önemli alt kolu olan terbiye sektörüne bakıldığında ise 2012 yılı değerlerine göre 962.000 tonluk üretim kapasitesi ile Avrupa'da ilk sırada yer almaktadır. Dünya’da ise Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada kendine yer bulmuştur. Tekstil Baskı Sektörü de günden güne gelişmesini sürdüren bir başka sektör dalıdır. Klasik baskının yanı sıra günümüz modern teknolojisiyle beraber daha hızlı, kaliteli ve malzeme yönünden çeşitlilik sağlayan dijital baskı seçeneği sektörü daha dinamik ve yenilikçi hale getirmektedir. Dijital baskı teknolojisi 2000’li yılların başında gelişmeye başlamış ve Dünya’da giderek daha fazla kişi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde tekstil sektöründe eskiye göre daha fazla güven duyulan bir teknoloji haline gelmiştir. Sunduğu ekonomik ve hızlı çözümler sayesinde Türkiye pazarında giderek daha fazla tercih edilmekte ve yatırımları her geçen gün artmaktadır.

Bu bağlamda 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nin 9-10 numaralı salonlarında Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) ve Artkim Fuarcılık iş birliği ile gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Boyarmadde, Baskı Mürekkepleri, Pigmentler, Kimyasallar, Tekstil Baskı ve Boyama Teknolojileri Fuarı: Interdye & Textile Printing Eurasia 2018 Fuarı Tekstil Terbiye ve Tekstil Baskı Sektörlerini bir araya getirerek sektörün nabzını tutmaya hazırlanmaktadır.

Interdye & Textile Printing Eurasia 2016 İstatistikleri

10-12 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen Interdye & Textile Printing Eurasia 2016 Fuarı 12 ülkeden 71 doğrudan katılımcı ve 27 ülkeden 209 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yaptı. Başta Hindistan ve Çin olmak üzere, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Fransa, Almanya, Hollanda, İran ve İspanya gibi bir çok farklı ülkeden gelen katılımcı firmalar fuar ziyaretçileri ile buluştu. Fuarı 3 gün boyunca Başta Türkiye, İran, Azerbaycan ve diğer Türki Cumhuriyetler ve Avrupa’dan gelen ziyaretçiler olmak üzere toplamda 2,446 sektör profesyoneli ziyaret etti.

Siz de Tekstil Terbiye ve Tekstil Baskı Sektörleri’nin bu büyük buluşmasında yer almak ve rekabetin gerisinde kalmamak istiyorsanız 4. Uluslararası Boyarmadde, Baskı Mürekkepleri, Pigmentler, Kimyasallar, Tekstil Baskı ve Boyama Teknolojileri Fuarı: Interdye & Textile Printing Eurasia 2018’i kaçırmayın.

'